Що ми робимо

Корпоративне право і M&A

Ситуація

Гарантія успішного розвитку будь-якого бізнесу - це формування ефективних корпоративних взаємовідносин, які б захищали права акціонерів і дозволяли об'єднувати їх зусилля на користь компанії. Особливо важливі корпоративні відносини при проведенні M&A угод (угоди щодо злиття і поглинання компаній), в рамках реалізації інвестиційних проектів і продажу бізнесу.

Рішення

Ключову роль в успішному веденні корпоративних взаємин і M&A угод відіграє якісний юридичний супровід з повним володінням ситуацією і конкретними рекомендаціями. Юридична компанія "Артур Рєзнік і партнери" володіє комплексним і глибоким баченням вирішення навіть найскладніших завдань, а багаторічний досвід в роботі з масштабними M&A угодами в різних сферах економіки (фармацевтика, транспорт, металургія) гарантує необхідний для Клієнта результат.

Послуги

  • Start-up бізнесу: корпоративні та податкові аспекти.
  • Підготовка та проведення засідань вищого органу юридичної особи (збори учасників, акціонерів).
  • Розробка корпоративних документів (установчого договору, статутів, договорів між акціонерами, внутрішніх положень та політик).
  • Проведення юридичного due diligence компаній (процедури складання об'єктивного уявлення про об'єкт інвестування).
  • Консультації при вирішенні корпоративних конфліктів, медіація і судовий супровід.
  • Супровід діяльності представництв іноземних компаній на території України.
  • Будь-які реорганізаційні процедури, злиття, приєднання.
  • Закриття бізнесу і restart.